Mis on absorbent?

Absorbent ehk absorbeeriv aine on mingit ainet imav materjal. Absorbentide kasutusala on lai ja peab teadama, milliseid absorbente on sobivaim kasutada. Absorbente kasutatakse juhul kui on vaja eemaldada midagi, mis ei ole keskkonnale sobiv. Näiteks tuleb looduskeskkonnast kindlasti eemaldada naftatooted (õli, diisel, bensiin). Kui just pole tegu raske masuudiga siis levivad naftatooted looduses väga kiiresti,…