Absorbent ehk absorbeeriv aine on mingit ainet imav materjal. Absorbentide kasutusala on lai ja peab teadama, milliseid absorbente on sobivaim kasutada. Absorbente kasutatakse juhul kui on vaja eemaldada midagi, mis ei ole keskkonnale sobiv. Näiteks tuleb looduskeskkonnast kindlasti eemaldada naftatooted (õli, diisel, bensiin). Kui just pole tegu raske masuudiga siis levivad naftatooted looduses väga kiiresti, kas siis mööda vett või imenduvad pinasesse ning võivad sattuda põhjavette. Ka väike kogus õli on looduskeskkonnale väga kahjulik.
BonusVia absorbent on universaalne ja sobib väga paljude erinevate vedelike absorbeerimiseks.

absorbent

Bonusvia absorbent imab järgmisi vedelikke...

 • Bensiin, diisel (sh biolisanditega)
 • Hüdroõli, mineraal- ja sünteetiline õli
 • Kütteõli, petrooleum, vedel masuut jt vedelkütused
 • Reostustõrjel, mahutite pesemisel vms kogutud emulsioonid
 • Happed (sh akuhape) ja leelised
 • Värvid õli ja vee baasil
 • Lahustid (metanool, etnool, atsetoon, lakibensiin jms)
 • Lakid
 • Herbitsiidid, pestitsiidid, puidukaitsevahendid
 • Taimeõli, siirup, mahl, piim jms
 • Uriin, veri jt vedelas olekus ained

Bonusvia absorbenti kasutavad...

 • rasketööstus, kaevandused, karjäärid
 • jäätmekäitlusettevõtted
 • sadamad, lennujaam
 • masinaehitus-, mehaanika-, elektroonikaettevõtted
 • päästeamet
 • ehitus- ja remondiettevõtted

Nelja erineva absorbendi test

Vaata videost, miks on meie absorbent parim.

Kiire ja suure imamisvõimega, mis vahendab kulusid reostuse likvideerimisel ning utiliseerimisel
Ei sütti, võib kasutada kõrge tuleohu riskiga kohtades. BonusVia absorbendiga saab kustutada põlevat bensiini ning diislit.
Lihtne kasutad, absorbendist ei leki reostust välja
Absobendina kasutatakse erinevaid materjale, näiteks saepuru, turvas, paberrätikud jms. Kui lekib väga väikeses koguses õli, vett või värvi, võib tõesti neid kasutada, samas peab arvestama, et õliga täitunud turvas, saepuru ja paber on väga tuleohtlikud! Samuti ei hoia need materjalid õli endas vaid lekib välja. Ohutuse mõttes kasuta alati sobivaid absorbente.
Exit mobile version