KÜSI MEILT   English  Swedish  

Absorbendid

 
BonusVia absorbendid sobivad edukalt kasutamiseks õlireostuse aga ka kemikaalide reostuse kõrvaldamiseks ning võimaliku reostusohu ennetamiseks.

BonusVia absorbendi kõrge imamusvõime vähendab oluliselt kulusid reostuse likvideerimisel.
Näiteks absorbeeriv BonusVia absorbent õlitooteid kuni 15 korda effektiivsemalt kui savi baasil valmistatud absorbendid ning kuni 5 kord enam oma kaalust.

Tänu suurele imamusvõimele vähenevad kulud ladustamisele, transpordile ja toote utiliseerimisele ning toote kasutamine on lihtsam. BonusVia absorbendid sobivad kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes.


Bonusvia absorbente on kahte tüüpi
1. Universaalne absorbent
on bioloogiliselt lagunev, keskkonnasõbralik toode, mis sobib kasutamiseks igasuguse vedelreostuse kõrvaldamiseks. Sobib kasutamiseks: õli, bensiini, rasvade, hapete või kemikaalide jms absorbeerimiseks. Absorbeerib lisaks vett ja vesilahuseid.

2. Ujuv absorbent on hüdrofoobne, saab kasutada vedelreostuse likvideerimiseks vee pinnalt. Sobib kasutamiseks: õli, bensiini, rasvade jms absorbeerimiseks. Ei absorbeeri vett ja vesilahuseid. 

TOOTED

Absorbendigraanulid
Absorbeeriv matt
Absorbeeriv poom
Marine poom
Vee absorbent
Reostustõrjekomplekt
Puhastusvahendid
Eelised BonusVia absorbendi kasutamisel
 • Absorbeerimismaht: 1 liitri vedeliku absorbeerimiseks kulub vaid ca 0,25 kg absorbenti
 • Ei leki pärast absorbeerimist
 • Elimineerib õli kleepumisvõime
 • Kiire imamisvõimegav
 • Lihtne kasutadav
 • Ei sütti. Lämmatab efektiivselt kütuse ja õli põlemisev
 • Ohutu tervisele ja keskkonnalev
 • Absorbent ja kasutatud absorbent on bioloogiliselt lagunev
BonusVia absorbente saab efektiivselt kasutada järgmistes valdkondades...
 • rasketööstus, kaevandused, metsatööstus
 • jäätmekäitlus (sh ohtlike jäätmete käitlus)
 • sadamad, lennujaamad, raudtee
 • õli, gaasi ja keemiatööstus
 • politsei ja päästeamet
 • transport ja logistika
 • ehitus, remont
 • põllumajandus
 

BonusVia absorbeerib...
  universaalne
absorbent
ujuv
absorbent
Masuut, nafta + +
Bensiin, diisel + +
Hüdraulikaõli + +
Mineraal- ja sünteetiline õli + +
Kütteõli, petroolium + +
Värvid (õli baasil) + +
Värvid (vee baasil) +  
Lahustid + +
Lakid +  
Jahutus-, pidurivedelik +  
Lämmastikhape +  
Väävelhape 35% +  
  muud happed +  
Naatriumhüdroksiid +  
Ammooniumhüdroksiid +  
  muud leelised +  
Herbitsiidid +  
Puhastusvahendid +  
Taimeõli + +
Rasvad + +
Siirup,mahl, piim jms +  
Uriin, veri +  
 

tagasi üles